ร้านกิมง้อผลไม้ ตลาดสี่มุมจำหน่าย ผลไม้และพืชผลการเกษตรตามฤดูกาล เช่น มะพร้าวสด มะพร้าวต้ม มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงอกร่อง มะขามเทศ ฝรั่งกุมจู กล้วยหอมสวน กล้วยน้ำว้า ลำไยพวงทอง ลูกพลับ มะนาวโห่ มะกอก พุทรานมสด เป็นต้น

post date 22 Sep 2018 latest update 27 Oct 2018 10:57:17 time visited 67 hits

Please enter your password for edit post

Price unknown

  • post name : ร้านกิมง้อผลไม้
  • requirement : For Sale
  • condition : unknown
  • post date : 22 Sep 2018
  • latest update : 27 Oct 2018 10:57:17 time
  • address : http://kimngor-simum.com
  • country : กรุงเทพมหานคร
  • tel. : 0847095443
  • Email : ngor@kimngor-simum.com