ความยั่งยืน | www.postmyclassified.com

ความยั่งยืน

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 15:54:14 time visit 0 hits

post picture

Descriptions

ความยั่งยืน

ในวิชานิเวศวิทยา ความยั่งยืน คือ ความสามารถในการคงทน เป็นวิธีที่ระบบชีววิทยายังคงความหลากหลายและมีผลผลิตได้ไม่จำกัด พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าที่อยู่นานเป็นตัวอย่างของระบบชีววิทยาที่ยั่งยืน ในคำที่ใช้ทั่วไปกว่า ความยั่งยืนคือ ความคงทนของระบบและกระบวนการ หลักการการจัดความยั่งยืน คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมสี่โดเมน น คือ นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมได้ที่ https://www.tris.co.th/service/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 15:54:14 time.
  • Address : 2/20
  • Country : Classified Ad posting Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com